Offert partigods - Örebro Flyttningsbyrå Fjärr & Express

  VAD VILL DU SKICKA?
Offert paket
Paket & styckegods
Offert helpall
Helpall
Offert halvpall
Halvpall
Offert partigods
Partigods
  AVSÄNDARE

* Namn (För- och efternamn):

* Adress:

* Postnummer:

* Ort:

* E-post:

* Telefon:

FöretagPrivat

  MOTTAGARE

* Namn (För- och efternamn):

* Adress:

* Postnummer:

* Ort:

* E-post:

* Telefon:

FöretagPrivat

  GODSUPPGIFTER

Lastens verkliga vikt (kg)

Antal kollin i lasten (st)

Lastens storlek

Kollityp i lasten

Kollidimensioner

Inget kolli är längre än 3 meter
    För kollin längre än 3 meter, använd formuläret för styckegods.

Villkor för partigods
VisaDölj

Detta gäller för partigods:

  • Partigods och hellaster med en vikt från 1 000 kg.
  • Maxmått per kolli L=599 cm, B=240 cm, H=270 cm.
    För kollin över 50 kg gäller L=299 cm, B=240 cm, H=270 cm
    (Större dimensioner måste överenskommas separat.)
  • Maxvikt per kolli och sändning begränsas av transportfordonets lastförmåga och vägens bärighet.
  • Partisändningar ska bokas dagen innan önskad lastning.

Partigods är avsett för sändningar med en fraktdragande vikt från 1.000 kg och uppåt.
Om den verkliga vikten som anges är mindre än 1.000 kg kommer priset att baseras på en fraktdragande vikt om minst 1.000 kg.

Lastens storlek med Volym större än 3,85 kubikmeter(m3), som Flakmeter större än 0,52 flm eller som Pallplats större än 1,29 ppl kommer att ge en Fraktdragande vikt som är större än 1000 kg och därmed ett högre fraktpris.

Gods längre än 3 meter räknas som Långgods och beräknas med
högre prisberäkningsregler. För att kunna beräkna rätt pris behöver ni
därför ange dimensionerna via Paket & Styckegods-formuläret för
varje kolli om er sändning innehåller något långgods.

Volym (m³): Kubikmeter används i huvudsak då godset är stapelbart.
Uträknas 1 m³ = L x B x H
Exempel: En EUR pall 1,2 x 0,8 x 1,0 m = 0,96 m³

Flakmeter (m): Flakmeter används i huvudsak då godset inte är stapelbart och motsvarar platsen som godset tar på lastbilens flak.
Uträknas 1 flm = L x B / 2,4 m.
Exempel: En EUR pall 1,2 x 0,8 / 2,4 = 0,4 flm

Pallplatser (ppl):
En helpall tar 1 ppl
En halvpall tar 0,5 ppl
Exempel: Om lasten innehåller 2 st helpall och 3 st halvpall då ska du mata in 3,5 ppl.

  ÖVRIGA UPPGIFTER

OBS:
Var noga med att ange EXAKT vikt och volym.
Felaktigt angiven vikt och paketdimensioner
efterdebiteras av oss.