Välkommen till Örebro Flyttningsbyrå Fjärr & Express AB

Välkommen till Örebro Flyttningsbyrå AB Vi är en flyttfirma som eftersträvar att leva upp till vår vision ”-ETT BÄTTTRE SÄTT ATT FLYTTA- ”. Detta når vi genom att vara lyhörda mot våra kunder, vara flexibla, punktliga, noggranna samt hålla en hög servicegrad. Örebro Flyttningsbyrå AB grundades 1990 och genom åren har vi skaffat oss en bred kompentens, rätt utrustning/material, magasin med hög kapacitet samt en väl anpassad fordonspark.